Aktuálne prílohy NV 2017-2018

26. januára 2017

Aktuálne príkohy

Upravený 19. októbra 2017

Prílohy

1. Príloha-č.7 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (prednáška, seminár) 20 KB
2. Príloha-č.8 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (vedenie včelárskeho krúžku) 20 KB
3. Príloha-č.9 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (kurz) 19 KB
4. Príloha-č.10 Organizovanie výstavy, súťaže 19 KB
5. Príloha-č.11 Účasť zástupcov včelárskych združení na vzdelávacích, odborných a prezentačných podujatiach 18 KB
6. Príloha-č.12 Publikačná, osvetová a propagačná činnosť súvisiaca so včelárstvom 19 KB
7. Príloha-č.13 Nákup výpočtovej, audiovizuálnej techniky 18 KB
8. Príloha-č.14 Odplata za koordináciu, služby a servis technickej pomoci 22 KB
9. Príloha-č.15 Zabezpečenie technických pomôcok 18 KB
10. Príloha-č.16 Vybavenie školských včelníc 19 KB
11. Príloha-č.17 Vybavenie ukážkových a ekologických včelníc 19 KB
12. Príloha-č.18 Vybavenie pokusných včelníc 18 KB
13. Príloha-č.19 Ochrana včelstiev pred voľne žijúcou zverou 19 KB
14. Príloha-č.20 Zabezpečenie technických pomôcok pre včelárske krúžky 18 KB
15. Príloha-č.21 Prezenčná listina vzdelávacej aktivity (letný kurz) 20 KB
16. Príloha-č.22 Nákup prostriedkov a prípravkov na prevenciu alebo liečenie varroázy 18 KB
17. Príloha-č.23 Ošetrenie včelstiev aerosólom 21 KB
18. Príloha-č.24 Ošetrenie včelstiev aerosólom - súhrn za ZO 16 KB
19. Príloha-č.25 Prehliadky včelstiev 37 KB
20. Príloha-č.26 Prehliadky včelstiev - súhrn za ZO 16 KB
21. Príloha-č.27 Nákup aerosólových vyvíjačov 18 KB
22. Príloha-č.28 Nákup nových úľových váh pre veterinárnych asistentov 18 KB
23. Príloha-č.29 Nákup zariadenia na sezónny presun včelstiev 18 KB
24. Príloha-č.30 Sezónny presun včelstiev na stanovištia mimo trvalých stanovíšť 18 KB
25. Príloha-č.31 Sezónny presun včelstiev - súhrn za ZO 17 KB
26. Príloha-č.32 Vypracovanie a realizácia projektov 17 KB
27. Príloha-č.33 Zariadenia na ochranu a signalizáciu proti krádežiam úľov 19 KB
28. Príloha-č.34 Úhrada nákladov na analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu 19 KB
29. Príloha-č.35 Nákup včelích matiek 17 KB
30. Príloha-č.36 Nákup včelích matiek - preberací protokol 17 KB
31. Príloha-č.37 Nákup najviac troch nových včelstiev pre začínajúcich včelárov 19 KB
32. Príloha-č.38 Nákup včelstiev - preberací protokol 17 KB
33. Príloha-č.39 Nákup najviac troch nových úľových zostáv pre začínajúcich včelárov 19 KB
34. Príloha-č.40 Založenie a prevádzka testačných staníc 19 KB
35. Príloha-č.41 Spolupráca s riešiteľskou organizáciou 19 KB
36. Príloha-č.42 Monitorovanie trhu 19 KB
37. Príloha-č.43 Zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu 19 KB
38. Príloha-č.44 Čestné vyhlásenie a záväzok 18 KB
***