Informácia o pripravovaných zmenách v novom Nariadení vlády a registrácii včelstiev

07. februára 2017

Informácia o pripravovaných zmenách v novom Nariadení vlády o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní so včelími produktmi a v novelizácii Vyhlášky o registrácii včelstiev