Národný program eradikácie moru včelieho plodu na roky 2018-2019

19. januára 2018

Národný program eradikácie moru včelieho plodu na roky 2018-2019