Nová Príučka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program 2017/2018

25. februára 2018

Vážení včelári, včelárky  

Prosím venujte pozornosť tomto oznamu.  

Poľnohospodárska platobná agentúra na svojej webovej stránke zverejnila aktualizovanú príručku „“2018“ pre žiadateľa o pomoc na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program 2017/2018.

http://www.apa.sk/vcelarstvo/prirucka-pre-ziadatela-o-poskytovani-pomoci-na-podporu-zlepsenia-podmienok-pri-produkcii-a-obchodovani-s-vcelimi-produktmi-pre-rocny-program-2017-2018/8608

Doporučujem preštudovať si novú príručku s tým, že sú v nej uvedené zmeny v prílohách, preto Vás žiadame aby ste používali už len túto príručku aj s prílohami.  

O presných zmenách Vás ešte budeme informovať.