OZNAM pre prednášateľov v odbore včelárstvo

14. februára 2017

OZNAM pre prednášateľov v odbore včelárstvo a pre nových  záujemcov o zaradenie do zoznamu prednášajúcich odborníkov v odbore včelárstvo    

Prezentácie nových tém budú 24. februára 2017 v priestoroch SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica         od 9:30 hod.  

Prednášajúci odborníci v odbore včelárstvo, ktorí sú už zaradení v zozname, si môžu rozšíriť okruhy tém podľa prílohy č. 1 Nariadenia vlády č. 107/2014 pre prednáškovú činnosť .  

Tématické prezentácie spracované v programe MS Office Power Point je potrebné zaslať do 20.2.2017 na emailové adresy: pafilo@vidiekbb.sk  a cermakova@vuzv.sk.  

Za hodnotiacu komisiu:      

Ing. Pavel Filo, SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica RNDr.

Tatiana Čermáková, NPPC – VÚŽV Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok

Upravený 14. februára 2017
***