O b e ž n í k ZSV č. 5/2017 Výnimka pre poskytnutie dotácií pre začínajúcich včelárov s ukončeným štúdiom do roku 2016 a prebiehajúcim štúdiom, ktoré ukončia v roku 2017

07. júna 2017

O b e ž n í k ZSV č. 5/2017   Výnimka pre poskytnutie dotácií pre začínajúcich včelárov s ukončeným štúdiom do roku 2016 a prebiehajúcim štúdiom, ktoré ukončia v roku 2017

Upravený 07. júna 2017