Obežník ZSV 1/2017 Usmernenie k Žiadosti o vyplatenie pomoci pre podporný rok 2016/2017

21. apríla 2017

Obežník ZSV č. 1/2017 Usmernenie k Žiadosti o vyplatenie pomoci podľa nariadenia vlády SR č. 107/2014 pre podporný rok 2016/2017

Upravený 21. apríla 2017