Obežník ZSV č. 4/2017 Prieskum úspešnosti zimovania včelstiev na Slovensku v sezóne 2016 /2017

18. mája 2017

 

Ob e ž n í k ZSV č. 4/2017

Prieskum úspešnosti zimovania včelstiev na Slovensku v sezóne 2016 /2017