Obežník č. 6/2017 - 45. medzinárodný včelársky kongres APIMONDIE

17. júna 2017

 

Obežník č. 6/2017

45. medzinárodný včelársky kongres APIMONDIE

Svetová včelárska súťaž Apimondie 2017