Pracovná doba počas Vianočných sviatkov

22. decembra 2017

Vážení priatelia včelári,  

Vzhľadom k nastávajúcim Vianočným sviatkom vám oznamujeme, že Sekretariát ZSV, Svrčia 14, Bratislava bude z dôvodu čerpania dovoleniek od 23.12.2017 do 1.1.2018 zatvorený.  

Všetky vaše požiadavky budú postupne riešené od 2.1.2018    

V mene Sekretariátu ZSV vám prejeme krásne prežitie vianočných sviatkov.

Želáme vám, aby sa splnili všetky vaše priania, očakávania a predsavzatia.  

Do Nového roku Vám prajeme hlavne pevné zdravie, úspešný včelárky rok, aby ste mali medu dosť.    

Ďakujeme za spoluprácu.

Sekretariát Združenia SLOVENSKÁ VČELA.

Upravený 22. decembra 2017
***