Prihláška na vzdelávacie kurzy

01. decembra 2016

Vzdelávacie aktivity VÚŽV – Ústav včelárstva pre rok 2016

 

V spolupráci so združením Slovenská včela  Vás pozývame na včelárske odborné kurzy, akreditované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Registrovaní chovatelia včiel sa môžu  prihlásiť na nasledujúce školenia, ktoré sú pre účastníkov bezplatné:

Dátum

Miesto  konania

Názov

Prihlasovací formulár

11-12. 3. 2016

Liptovský Hrádok

AUVL - začiatočník

FORMULAR 1

21.03.2016

Nitra

AUVL - preškolenie

FORMULAR 2

7.5.2016

Trstená

AUVL - preškolenie

FORMULAR 2

21.-22.5.2016

SOS Bánoš B.Bystrica

Chov včelích matiek

FORMULAR 6

Prihlasovanie na kurz je výhradne cez prihlasovací formulár, ktorého link je uvedený v tabuľke vyššie. Prihlášku otvoríte podržaním tlačidla CTRL a  kliknutím na príslušný „FORMULAR“. K uvedeným kurzom a  Vami zaregistrovaným údajom v prihláškach neposkytujeme telefonické informácie. Z uvedeného dôvodu pred potvrdením jednotlivých prihlášok (odoslanie cez tlačidlo „Submit“) skontrolujte Vami zadané údaje a to najmä:

  • vami vybraný kurz: „Termín/Miesto školenia“
  • správne vpísanú a funkčnú email adresu: „Kontaktný e-mail“.

Približne jeden týždeň pred termínom konania kurzu održíte na Vami zadaný email potvrdenie alebo zamietnutie (s vysvetlením) Vašej žiadosti – aktuálne vyplnenej prihlášky na kurz.

 

Kolektív zamestnancov Ústavu včelárstva
V Liptovskom Hrádku 26. 02. 2016

Upravený 01. decembra 2016
***