Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2017/2018

04. januára 2018

Združenie Slovenská včela podala žiadosť o schválenie pomoci na podporný rok 2017/2018 vo výške 1 178 846,00€.  

Pôdohospodárska platobná agentúra rozhodla o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci na podporný rok 2017/2018 v celkovej výške 1 037 384,48€.  

V zmysle uvedeného platobná agentúra stanovila nasledovné čiastky pre jednotlivé opatrenia:

  Opatrenie suma v EUR

Opatrenie

suma v EUR

Technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam podľa § 4 NV SR č. 135/2017

       515 294,56 €

Kontrola varroázy podľa § 5 NV SR č. 135/2017

       386 936,00 €

Racionalizácia sezónneho presunu včelstiev podľa § 6 NV SR č. 135/2017

          52 800,00 €

Podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu podľa § 7 NV SR č. 135/2017

            4 840,00 €

Podpora obnovenia stavu včelstiev podľa § 8 NV SR č. 135/2017

          36 960,00 €

Spolupráca s riešiteľskou organizáciu podľa § 9 NV SR č. 135/2017

          36 857,72 €

Monitorovanie trhu podľa § 10 NV SR č. 135/2017

               880,00 €

Zvyšovanie kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrobkov na trhu podľa § 11 NV SR č. 135/2017

            2 816,00 €

Spolu

    1 037 384,28 €

 

 

Upravený 04. januára 2018