Rozhodnutie o schválení žiadosti o vyplatenie pomoci na podporný rok 2017/2018

08. októbra 2018

Združenie Slovenská včela prijala formou e-mailu od Pôdohospodárskej platobnej agentúry rozhodnutie o schválení žiadosti o vyplatenie pomoci na podporu zlepšenia podmienok a obchodovaní s včelími produktmi na podporný rok 2017/2018.

PPA rozhodla o vyplatení pomoci nasledovne:

pre opatrenia „technická pomoc včelárom a včelárskym združeniam“ podľa § 4 nariadenia vlády SR č. 135/2017 v sume 570 870,63 EUR

pre opatrenia „kontrola varroázy“ podľa § 5 nariadenia vlády SR č. 135/2017 v sume 282 260,31 EUR

pre opatrenia „racionalizácia sezónneho presunu včelstiev“ podľa § 6 nariadenia vlády SR č. 135/2017 v sume 79 789,96 EUR

pre opatrenia „podpora laboratórií vykonávajúcich analýzu fyzikálno-chemických vlastností medu“ podľa § 7 nariadenia vlády SR č. 135/2017 v sume 1 245,72 EUR

pre opatrenia „podpora obnovenia stavu včelstiev“ podľa § 8 nariadenia vlády SR č. 135/2017 v sume 5 755,00 EUR pre opatrenia „spolupráca s riešiteľskou organizáciou“ podľa § 9 nariadenia vlády SR č. 135/2017 v sume 28 809,11 EUR

pre opatrenia „monitorovanie trhu“ podľa § 10 nariadenia vlády SR č. 135/2017 v sume 0,00 EUR

pre opatrenia „zvyšovane kvality výrobkov s cieľom využiť potenciál výrokov na trhu“ podľa § 11 nariadenia vlády SR č. 135/2017 v sume 0,00 EUR

spolu v celkovej výške 968 730,73 EUR

Združenie Slovenská včela po prijatí originálu rozhodnutia a pripísaní finančných prostriedkov na účet, prerozdelí podporu medzi žiadateľov.

http://www.vcelari.sk/wp-content/uploads/2018/10/Rozhodnutie-c-700_2089_2018.pdf

***