USMERNENIE ZSV č. 1/2017

04. marca 2018

 

USMERNENIE ZSV č. 1/2017

k predkladaniu požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov podľa Nariadenia vlády SR č. 135/2017 Z. z.