Vedenie ZSV

30. januára 2017

Slovenský zväz včelárov
členovia Výkonného výboru

Funkcia/zástupca kraja    Meno, priezvisko    e-mail    
predseda    Ing. Ľudovít Gál    gal@vcelari.sk

1. podpredseda
(pre legislatívnu a   ekonomickú činnosť)    JUDr. Milan Sláviček, PhD.    milan.slavicek@mil.sk
slavicek.zvnet@gmail.com

 2. podpredseda
(pre zahraničné vzťahy)     Doc. Ing. Róbert Chlebo, PHDr.    robo.chlebo@gmail.com

Bratislavský kraj    Ing. Milan Rusnák    szv.rusnak@centrum.sk

Trnavský kraj    Ing. Zuzana Juríčková, PhD.    jurickova@bardata.sk

Nitriansky kraj    Ing. Jozef Čápek PhD.    jozef.capek@gmail.com 

Trenčiansky kraj    Milan Janco    janco@stonline.sk

Banskobystrický kraj    Ing. Pavel Fiľo    pafilo@vidiekbb.sk

Žilinský kraj    Ing. Milan Vavrica    vavrica@alconet.sk  

Prešovský kraj    Gabriel Foťko    strela.g@centrum.sk

Košický kraj    Miroslav Kozma    mkozma@minet.sk

Združenie Slovenská včela
členské združenia a štatutárni zástupcovia

Slovenský zväz včelárov                
Ing. Ľudovít Gál                    
gal@vcelari.sk                        
________________________________________
Združenie slovenských spracovateľov včelích produktov
Ing. Róbert Chlebo, PhD.
robert.chlebo@uniag.sk  robo.chlebo@gmail.com    
________________________________________
Združenie chovateľov včelích matiek Slovenskej kranskej včely                
Ing. Ján Kopernický                        
jankoliptov@gmail.com    
                    ________________________________________
Pracovná spoločnosť nadstavkových včelárov Slovenska                    
Milan Krokavec                        
milan@krokavec.sk
________________________________________
Občianske združenie Kálmána Sὅtéra
Ing. József Nagy
nagyjozsef158@gmail.com
________________________________________
Slovenská včelárska spoločnosť Jána Čajdu (Bytča)                    
Miroslav Novák                        
sekretariatsvsjc@gmail.com/svsjanacajdu@gmail.com     
________________________________________
Spolok včelárov Západného Slovenska
(Bratislava, Malé Leváre, Špačince)
Ing. Jaroslav Kirman
kirman.jaroslav@gmail.com
SVZS - REGIÓN BRATISLAVA –     Ing. Richard Ružovič   richard.ruzovic@mail.t-com.sk
SVZS – REGIÓN ŠPAČINCE –     martin.kollar.73@gmail.com
                danieltarabik@gmail.com
                vilomrva@gmail.com
SVZS – REGIÓN MALÉ LEVÁRE -    jozefgajdar@gmail.com     
________________________________________
Združenie včelárov Východného Slovenska - regiónu Spiš
(Prešov, Spišská Nová Ves, Košice, Toporec)
Vladimír Hanzely
vladohanzely@gmail.com / vcela-hanzely@centrum.sk

PREŠOV – František Kuruc kurucfrantisek1@gmail.com
SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Mikuláš Krescanko mikikrescanko@centrum.sk
KOŠICE – Michal Tkáč, ThLic. michal.tkac@dol.sk, mike.tkc@centrum.sk,  martinasekd@gmail.com
TOPOREC – Stanislav Regec vstoporec@gmail.com
________________________________________
Včeloz
Miroslav Habr
vceloz2013@gmail.com

Upravený 02. decembra 2017
***