Evidencia rodného čísla v CRV

01. decembra 2016
  1. Informujeme Vás o § 54 f zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorého je chovateľ včelstiev povinný v termíne do 28.februára 2017 zaevidovať do CRV svoje rodné číslo.

Po otvorení linku https://fenix.zelpo.sk:11443/crv/rc_change.php, chovateľ zaeviduje osobné údaje v zabezpečenom spojení.  Pre správne priradenie RČ ku chovateľovi sa do formulára uvádza registračné číslo a dátum narodenia. Potvrdením kontrolného  políčka, chovateľ vyjadrí svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Informácii nájdete aj na webe vuzv.sk

http://www.vuzv.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=357:vedenie-centralnej-evidencie-velstiev-na-uzemi-slovenskej-republiky&catid=41&Itemid=148

Upravený 03. februára 2017