Vyhláška č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev

30. novembra 2017

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnilo na svojej stránke novú Vyhlášku č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev s účinnosťou od 1.12.2017. MPRV SR týmto ruší Vyhlášku č. 206/2012 Z.z