Obežníky 2016

 • 26 januára 2017

  Obežník ZSV č. 11/2016

  Obežník ZSV č. 11/2016

 • 14 decembra 2016

  Obežník ZSV č. 10 b/2016

    Obežník ZSV č. 10b/2016 Informácia o vyplácaní dotácií na liečivá v podpornom roku 2015/2016 podľa NV SR č. 107/2014 Z. z. -doplnok k Obežníku ZSV č. 10/2016 Z dôvodu početných podnetov od včelárskych organizácií vydávame do ...

 • 06 decembra 2016

  Obežník ZSV č. 10

    Obežník ZSV č. 10/2016 Informácia ovyplácaní dotácií na liečivá vpodpornom roku     Ako bolo uvedené už v Obežníku ZSV č. 15/2015 – Informácia o doručení Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie pomoci podľa ...